Knowledge sharing

We believe knowledge sharing is vital to increase the domain knowledge within cyber security while also challenging our own opinions and established practices. The format of our knowledge sharing varies in different formats and technical depth, from our podcast and video blog, to technical content on securing cloud and managing risk.

Our consultants are experienced public speakers and lecturers. You may inquire for a private presentation or workshop.

Post image
Article
Project release: Azure AD Role Monitor

A feed for identifying and monitoring abuse techniques against new and existing Azure AD roles

Read article ->
Post image
Podcast
S04E06 - OT sikkerhet med Jon-Martin Storm og Per Ståle Larsen

Beskrivelse: I sjette episode av sesong fire snakker vi med Jon-Martin Storm fra NVE og Per Ståle Larsen fra ORS Consulting om OT sikkerhet. Level: 100 Kilder som nevnes/anbefales: – ⁠https://www.o3c.no/⁠ Medvirkende: - Olav Østbye, O3 CYBER - Håkon Nikolai Stange Sørum, O3 CYBER - Jon-Martin Storm, NVE - Per Ståle Larsen, ORS Consulting Følg oss! – ⁠https://www.linkedin.com/company/O3CYBER⁠ – ⁠https://twitter.com/O3CYBER⁠ – ⁠https://www.youtube.com/channel/UCioc25HRY1lSqXcwloFvIyA ⁠ Ris og ros? Gi oss gjerne en tilbakemelding, både positive og forbedringspotensiale. Dette kan du gjøre via ⁠kontakt oss⁠ på nettsiden vår, ⁠O3C.no⁠ Forslag til nye episoder? Skulle du ha noen ønsker/forslag til nye episoder så ta gjerne ⁠kontakt med oss⁠ med oss via nettsiden vår, ⁠O3C.no

Listen to episode
Post image
Podcast
S04E05 - Appsec med Johan Paramanathan

Beskrivelse: I femte episode av sesong fire snakker vi med Johan Paramanathan fra Bouvet som deler sin kunnskap og innsikt om Appsec.  Level: 100 Kilder som nevnes/anbefales: – https://www.o3c.no/ Medvirkende: - Olav Østbye, O3 CYBER - Håkon Nikolai Stange Sørum, O3 CYBER - Johan Paramanathan, Bouvet  Følg oss! – https://www.linkedin.com/company/O3CYBER – https://twitter.com/O3CYBER – https://www.youtube.com/channel/UCioc25HRY1lSqXcwloFvIyA  Ris og ros? Gi oss gjerne en tilbakemelding, både positive og forbedringspotensiale. Dette kan du gjøre via kontakt oss på nettsiden vår, O3C.no Forslag til nye episoder? Skulle du ha noen ønsker/forslag til nye episoder så ta gjerne kontakt med oss med oss via nettsiden vår, O3C.no

Listen to episode
Post image
Podcast
S04E04 - Adgangen til sikkerhetsovervåkning med advokat Ove Vanebo

Beskrivelse: I fjerde episode av sesong fire snakker vi med advokat Ove Vanebo fra CMS Kluge som i flere runder nå har debattert i DN om arbeidsgiver kan overvåke for å hindre "sikkerhetsbrudd" når slik risiko kan stamme fra ansattes aktiviteter.  Level: 100 Kilder som nevnes/anbefales: – https://www.o3c.no/ Medvirkende: - Olav Østbye, O3 CYBER - Håkon Nikolai Stange Sørum, O3 CYBER - Ove Vanebo, CMS Kluge Følg oss! – https://www.linkedin.com/company/O3CYBER – https://twitter.com/O3CYBER – https://www.youtube.com/channel/UCioc25HRY1lSqXcwloFvIyA  Ris og ros? Gi oss gjerne en tilbakemelding, både positive og forbedringspotensiale. Dette kan du gjøre via kontakt oss på nettsiden vår, O3C.no Forslag til nye episoder? Skulle du ha noen ønsker/forslag til nye episoder så ta gjerne kontakt med oss med oss via nettsiden vår, O3C.no

Listen to episode
Post image
Podcast
S04E03 - Simen Bakke fra Politiets IT-enhet (PIT)

Beskrivelse: I tredje episode av sesong fire snakker vi med Simen Bakke fra Politiets IT-enhet (PIT) om det digitale trusselbildet, hva Politiets IT-enhet sin oppgave er, og hva slags reise de er på.  Level: 100 Kilder som nevnes/anbefales: – https://www.o3c.no/ Medvirkende: - Olav Østbye, O3 CYBER - Håkon Nikolai Stange Sørum, O3 CYBER - Simen Bakke, Politiets IT-enhet  Følg oss! – https://www.linkedin.com/company/O3CYBER – https://twitter.com/O3CYBER – https://www.youtube.com/channel/UCioc25HRY1lSqXcwloFvIyA  Ris og ros? Gi oss gjerne en tilbakemelding, både positive og forbedringspotensiale. Dette kan du gjøre via kontakt oss på nettsiden vår, O3C.no Forslag til nye episoder? Skulle du ha noen ønsker/forslag til nye episoder så ta gjerne kontakt med oss med oss via nettsiden vår, O3C.no

Listen to episode
Post image
Podcast
S04E02 - Thomas Baasnes fra Verdane

Beskrivelse: I andre episode av sesong fire snakker vi med Thomas Baasnes fra Verdane om hvordan man undersøker cyber security modenheten til selskaper man vurderer å investere i, samt hvordan de som investor hjelper selskapene de investerer i med å lykkes innenfor cyber security, Level: 100 Kilder som nevnes/anbefales: – https://www.o3c.no/ Medvirkende: - Olav Østbye, O3 CYBER - Håkon Nikolai Stange Sørum, O3 CYBER - Thomas Baasnes, Verdane  Følg oss! – https://www.linkedin.com/company/O3CYBER – https://twitter.com/O3CYBER – https://www.youtube.com/channel/UCioc25HRY1lSqXcwloFvIyA  Ris og ros? Gi oss gjerne en tilbakemelding, både positive og forbedringspotensiale. Dette kan du gjøre via kontakt oss på nettsiden vår, O3C.no Forslag til nye episoder? Skulle du ha noen ønsker/forslag til nye episoder så ta gjerne kontakt med oss med oss via nettsiden vår, O3C.no

Listen to episode